Produkty

Systémová integrace

Zpracování a realizace strategických studií a studií proveditelnosti v oblasti IS/ICT zahrnující

 • propojení strategie/studie na firemní vizi a strategie, posouzení současného stavu,
 • návrh cílového stavu/řešení a dalšího a postupu realizace zahrnujícího návrhy:

  • principů a pravidel rozvoje IS/ICT
  • cílového stavu/řešení
  • projektů k realizaci
  • dalšího postupu včetně harmonogramu realizace
  • organizace realizační fáze a personální požadavky
  • rizika a kritické faktory úspěchu
  • finanční nároky
  • doporučení

Řízení a administrace projektů zahrnující poskytování zkušených a kvalifikovaných kapacit pro řízení projektů ve všech jeho fázích:

 • definiční,
 • plánovací,
 • realizační,
 • ukončení.

Pro poskytování služeb řízení a administrace projektu používáme vlastní Metodiku řízení projektů, odpovídající světově uznávaným metodikám pro tuto oblast, která byla úspěšně zavedena v několika společnostech z finančního a průmyslového segmentu. V případě požadavku jsme přípraveni a schopni pracovat i podle metodiky zákazníka.

Zároveň jsme pro vás vyvinuli nástroj pro manažerské sledování a řízení projektů Easy Project View® poskytující vedoucím projektů a liniovým manažerům na různých úrovních řízení přehled o stavu projektů, a to uvažovaných, plánovaných i realizovaných.

Organizace a realizace výběrových řízení zahrnující

 • zpracování poptávkového dokumentu / zadávací dokumentace
 • návrh kritérií hodnocení nabídek,
 • návrh postupu hodnocení nabídek,
 • návrh finálního vyhodnocení nabídek,
 • návrh postupu při kontraktačních jednáních a spolupráci při kontraktačních jednáních.

Pro poskytování služeb výběrového řízení využíváme vlastní metodiku, která je plně slučitelná se zákonným ustanovením pro zadávání veřejných zakázek.

Při poskytování služeb integrace využíváme a jsme schopni Vám poskytnout a zavést následující metodiky

 • Metodika řízení projektů
 • Metodika organizace výběrových řízení (a veřejných zakázek)

a poskytnut a zavést produkt Easy Project View® pro manažerské sledování a řízení projektů.

Napište nám