Nakladatelství

Přehled evropské energetické legislativy 2 (druhé vydání)

Energetická legislativa v kostce
Vyhledat na stránce
Vyhledat v knize

Související legislativa: Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - perspektivy vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou {SEK(2006) 1709} {SEK(2007) 12} /* KOM/2006/0841 v konečném znění */

celex: 52006DC0841