Nakladatelství

Přehled evropské energetické legislativy 2 (druhé vydání)

Energetická legislativa v kostce
Vyhledat na stránce
Vyhledat v knize

Související legislativa: Směrnice Rady 89/391/EHS 445 ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci

celex: 31989L0391

Úř. věst. L 183, 29. 6. 1989, s. 1-8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
zvláštní vydání v českém jazyce kapitola 05 svazek 01 s. 349-357