Nakladatelství

Program konference


I. Pohled tvůrců legislativy

Ing. Jiří Bis – Předseda podvýboru pro energetiku, Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR
Fungování energetických trhů v EU a ČR
Ing. Pavel Šolc – Náměstek ministra průmyslu a obchodu MPO ČR

II. Pohled podnikatelských subjektů

Ing. Mirek Topolánek – Předseda dozorčí rady Elektrárny Opatovice, a.s.
Fungování energetických trhů v EU a ČR
Ing. Zbyněk Boldiš – Člen představenstva ČEPS, a.s.
Dopady energetické politiky na provozovatele přenosové soustavy
Ing. Jiří Steinbauer – Místopředseda představenstva Elektrotrans, a.s
Zkušenosti z projednání nové trasy vedení 400 kV
Ing. Jan Kanta – Ředitel útvaru Legislativa a trh ČEZ, a.s.
Fungování energetických trhů v EU a ČR ? aneb co se za rok změnilo
Ing. Josef Havel – Předseda představenstva E.ON Distribuce, a.s.
Dopad chystaných změn na distribuci elektřiny v CR v kontextu EU a SK
Ing. Luboš Pavlas – Generální ředitel Czech Coal a.s.
Aktuální otázky těžebního průmyslu v ČR
Ing. Jaromír Fajman – Ředitel obchodování s plynem EP ENERGY TRADING, a.s.
Pohled nezávislého obchodníka s elektřinou a plynem na vývoj energetických trhů v ČR a EU
Ing. Pavel Dočekal – Head of Regulatory Affairs RWE Transgas, a.s.
Návrh Státní energetické koncepce a její dopad na plynárenství
Ing. Pavel Elis – Předseda představenstva a generální ředitel Pražské energetiky, a.s.
Fungování energetických trhů

III. Pohled sdružení a svazů

Ing. Oldřich Petržilka – Prezident a generální sekretář ČPU
Jak "prodat" výhody plynu?
Ing. Luděk Piskač – Tajemník SVSE
Důsledky příspěvku zákazníků na OZE
Moderátor konference – Ing. Petr Karas, CSc.

Kliknutím na ikonu zvuku či prezentace u dané přednášky si můžete poslechnout její zvukový záznam nebo prohlédnout její obsah.

Záběry z průběhu konference si můžete prohlédnout zde.

Spolupořadatel

ČSZE

Partneři

Mediální partneři