Nakladatelství

Program konference


I. Pohled podnikatelských subjektů

Ing. Mirek Topolánek – Poradce v energetice
Kdo nás ochrání před našimi ochránci?
Ing. Petr Zeman – Místopředseda představenstva ČEPS, a.s.
Rozvoj PS ? změny v řízení ES v nové situaci s OZE a výstavba sítí
Ing. Jan Kanta – Ředitel útvaru Legislativa a trh ČEZ, a.s.:
Nový model podpory OZE udržitelnost a integrace
Ing. Pavel Dočekal – Head of Regulatory Affairs, RWE Transgas, a.s.
Změny energetické legislativy v oblasti plynárenství
Ing. Josef Havel – Obnovitelné zdroje – integrace do distribuční soustavy a dopady na provozovatele sítí
Ing. Jaroslav Fajman – United Energy Trading, a.s.
Pohled nezávislého obchodníka s elektřinou a plynem na fungování energetických trhů v ČR a EU

II. Pohled tvůrců legislativy

Ing. Tomáš Hüner – Náměstek ministra průmyslu a obchodu MPO ČR
Vize MPO v oblasti energetiky
Ing. Josef Fiřt – Předseda Energetického regulačního úřadu
Nová legislativa a její vliv na trh s elektřinou
Ing. Roman Portužák, CSc. – Ředitel odboru elektroenergetiky MPO
Nízkouhlíkové zdroje na energetickém trhu

III. Pohled sdružení a svazů

Ing. Vladimír Vlk – Vedoucí odboru, Odbor programů GIS SFŽP
Zelená úsporám
Ing. Oldřich Petržilka – Prezident a generální sekretář, ČPU
Přispívají změny energetické legislativy k lepšímu fungování trhu s plynem?
Ing. Zdeněk Zörkler – ČSZE
Centrální zásobování teplem je nežádoucí?
Ing. Martin Hájek – Ředitel Teplárenského sdružení ČR
Teplárenství na rozcestí
Ing. Petr Matuszek – Ředitel Energetika Třinec, a. s. a místopředseda SVSE
Pohled SVSE na fungování trhů s energiemi

IV. Panelová diskuse

Účastníci diskuse:
Ing. Roman Portužák, CSc. – Ředitel odboru elektroenergetiky MPO
JUDr. Ivanka Boušová – Zástupkyně ředitelky Legislativního a právního odboru a vedoucí oddělení průmyslové a energetické legislativy MPO
Ing. Jan Zaplatílek – Ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv MPO
Ing. Blahoslav Němeček – Místopředseda a ředitel Sekce regulace Energetického regulačního úřadu
Ing. Jaroslav Neužil – Výkonný ředitel ČSZE
Ing. Petr Matuszek – Místopředseda sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE)
Ing. Martin Hájek – Ředitel teplárenského sdružení ČR

Kliknutím na ikonu zvuku či prezentace u dané přednášky si můžete poslechnout její zvukový záznam nebo prohlédnout její obsah.

Záběry z průběhu konference si můžete prohlédnout zde.

Spolupořadatel

ČSZE

Partneři

DalkiaUETVINCIElektrotransâEZEWEe.onČEPS

PRE Ministerstvo průmyslu a obchodu Projekt Efekt Státní fond životného prostředí Top Expo