Nakladatelství

Fungování energetických trhů v ČR a EU

Úvod Obsah Objednávka

Program konference:


Zahájení konference

I. Energetické trhy v ČR a EU a předpokládaný vývoj české energetické legislativy z politického hlediska

Ing. Martin Říman
Ministr průmyslu a obchodu

Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D.
Předseda Hospodářského výboru

Ing. Josef Fiřt
Předseda Energetického regulačního úřadu

Ing. Martin Pecina, MBA
Předseda ÚOHS

Ing. Tomáš Hüner
Náměstek ministra průmyslu a obchodu

Diskuse

II. Energetické trhy v ČR a EU a předpokládaný vývoj české energetické legislativy z pohledu energetických subjektů

Ing. Jaroslav Neužil
Výkonný ředitel ČSZE

Ing. František Plecháč
Ústřední ředitel SEI

Ing. Milan Kajtman
Člen představenstva CCO, RWE Transgas, a.s.

Ing. Jan Kanta
Ředitel Sekce pravidla trhu, ČEZ, a.s.

Ing. Miroslav Vrba, CSc.
Výkonný ředitel ČEPS, a.s.

JUDr. Ivanka Boušová
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Josef Kastl
Generální sekretář ČPÚ

Ing. Miroslav Krejčů, MBA
Ředitel Teplárenského sdružení ČR

Ing. Petr Matuszek
Vedoucí strategie, Energetika Třinec, a.s.

Diskuse k tématu
III. Energetické trhy v ČR a EU a předpokládaný vývoj české energetické legislativy z odborného hlediska

Ing. Tomáš Klíma
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Jan Zaplatílek
Ředitel Odboru plynárenství a kapalných paliv, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Závěr


Fotogalerie


sponzoři konference