Nakladatelství

Program konference

I. Pohled tvůrců legislativy

Ing. František Pazdera,CSc. – Náměstek ministra průmyslu a obchodu MPO ČR
Proces aktualizace státní energetické koncepce
Ing. Mirek Topolánek – Předseda Výkonného výboru Teplárenského sdružení ČR
Státní energetická koncepce v kontextu Evropského vývoje

II. Pohled podnikatelských subjektů

Ing. Miroslav Vrba, CSc. – Člen představenstva ČEPS, a.s.
Cestovní mapa pro energetiku do roku 2050 - dobrá navigace nebo vábení Sirén?
Ing. Jan Kanta – Ředitel útvaru Legislativa a trh ČEZ, a.s.
Hlavní rizika pro český energetický sektor
Ing. Pavel Dočekal – Head of Regulatory Affairs RWE Transgas, a.s.
Globální trendy v plynárenství a jejich dopad na český trh
Ing. Josef Havel – Předseda představenstva E.ON Distribuce, a.s.
E.ON Distribuce, a.s. - rizika a příležitosti na energetickém trhu ČR
Ing. Pavel Elis – Předseda představenstva a generální ředitel Pražské energetiky, a.s.
Fungování energetických trhů ? Ohrožení a příležitosti z pohledu PRE
Ing. Jaromír Fajman – Ředitel obchodování s plynem United Energy Trading, a.s.
Pohled nezávislého obchodníka s elektřinou a plynem na vývoj energetických trhů v ČR a EU

III. Pohled sdružení a svazů

Ing. Pavel Štorkán – Předseda Českomoravské komoditní burzy Kladno
Bezpečný a standardizovaný burzovní trh pro obchodování dodávek energií konečným zákazníkům
Ing. Oldřich Petržilka – Prezident a generální sekretář ČPU
Brusel jako tvůrce rizik v energetice?
Ing. Josef Fornůsek – Tajemník sekce EURELECTRIC, ČSZE
Pohledy ČSZE na energetický trh EU
Ing. Luděk Piskač – Tajemník SVSE
Představy velkých průmyslových spotřebitelů o liberalizaci trhu s energiemi a současná realita

IV. Panelová diskuse

Účastníci diskuse:
Ing. Roman Portužák, CSc. – Pověřený řízením Odboru elektroenergetika MPO ČR
JUDr. Ivanka Boušová – Zástupkyně ředitelky Legislativního a právního odboru a vedoucí oddělení průmyslové a energetické legislativy MPO
Ing. Jan Zaplatílek – Ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv MPO
Ing. Jaroslav Neužil – Výkonný ředitel ČSZE
Ing. Daniel Vaca – Místopředseda SVSE
Ing. Martin Hájek – Ředitel teplárenského sdružení ČR
Moderátor konference – Ing. Petr Karas, CSc.

Kliknutím na ikonu zvuku či prezentace u dané přednášky si můžete poslechnout její zvukový záznam nebo prohlédnout její obsah.

Záběry z průběhu konference si můžete prohlédnout zde.