Nakladatelství

Přehled evropské energetické legislativy 2 (druhé vydání)

Energetická legislativa v kostce
Vyhledat na stránce
Vyhledat v knize

Úvod

Česká republika je od roku 2004 nedílnou součástí Evropského společenství, a máme tak neopakovatelnou možnost se aktivně podílet na rozvoji a zejména sjednocování evropského regionu. Jsme tedy nejen příjemci právního rámce Evropy, ale současně jeho spolutvůrci. Problematika energetiky je v posledních letech jedním z nosných témat v celém světě. Důvody zvyšování zájmu jsou všeobecně zřejmé. V prvé řadě se velmi přiblížil okamžik, kdy budou vyčerpány doposud dominantní zdroje primární energie, což se týká většiny fosilních paliv. Využití těchto zdrojů energie probíhá daleko rychleji, než byl čas potřebný k jejich vzniku. I tato skutečnost pak zřejmě ovlivňuje možné dopady na životní prostředí. Udržení přiměřené kvality klimatu, oddálení konce vyčerpání fosilních energetických zdrojů, tím získání dostatečného času pro zajištění dostatku energií nutných pro reálný rozvoj lidstva, rozmach trhu, konkurence a volného nakládání s energií, to jsou jedny ze základních motivů ovlivňujících směr vývoje legislativních změn.

Ing. Tomáš Hüner

Ing. Tomáš Hüner
náměstek ministra průmyslu a obchodu