Nakladatelství

Obsah konference

Obsah konference


Zahájení konference

I. Pohled tvůrců legislativy

Ing. Tomáš Hüner – Náměstek ministra průmyslu a obchodu, MPO
Vliv evropské legislativy na energetiku v ČR
Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D – Poslanec, Předseda HV PS PČR
Ing. Milan Urban – Poslanec, Místopředseda HV PS PČR
Ing. Blahoslav Němeček – Místopředseda a ředitel Sekce regulace ERÚ
Změny energetické legislativy z pohledu ERÚ
Ing. Roman Portužák – Pověřený řízením odboru elektroenergetika MPO

II. Pohled podnikatelských subjektů

Ing. Jan Kanta – Ředitel útvaru Legislativa a trh ČEZ, a.s.
Pohled skupiny ČEZ na aktuální dění v energetice
JUDr. Mgr. Vratislav Košťál – Vedoucí odboru Právní služby ČEPS, a.s.
Změny energetického právního rámce pro fungování ČEPS, a.s.
Ing. Pavel Dočekal – Head of Regulatory Affairs, RWE Transgas, a.s.
Změny energetické legislativy a její dopad na plynárenství
Ing. Karel Šimeček, MBA – Ředitel Prechezy a.s. a předseda SVSE
Požadavky průmyslu na energetiku k podpoře konkurenceschopnosti ČR
Ing. Jaromír Fajman – United Energy Trading. a.s.
Pohled nezávislého obchodníka s elektřinou a plynem na změnu Energetické legislativy

III. Pohled dalších subjektů

Ing. Jan Pouček – Senior manager, Česká plynárenská unie
ČPU a nová legislativní opatření a iniciativy
Ing. Jaroslav Neužil – Výkonný ředitel ČSZE
Co komplikuje život energetickým společnostem z pohledu ČSZE
Ing. Miroslav Krejčů, MBA – Ředitel teplárenského sdružení ČR
Energetická legislativa a teplárenství
Ing. Jan Teicher – Ředitel oboru teplárenství SEI
Kontrolní činnosti SEI

IV. Panelová diskuse

Účastníci diskuse:
Ing. Roman Portužák, CSc. – Pověřený řízením odboru elektroenergetika MPO
JUDr. Ivanka Boušová – Zástupkyně ředitelky Legislativního a právního odboru a vedoucí oddělení průmyslové a energetické legislativy MPO
Ing. Jan Zaplatílek – Ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv MPO
Ing. Blahoslav Němeček – Místopředseda a ředitel Sekce regulace ERÚ
Ing. Jaroslav Neužil – Výkonný ředitel ČSZE
Ing. Karel Šimeček, MBA – Předseda sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE)
Ing. Miroslav Krejčů, MBA – Ředitel teplárenského sdružení ČR

Kliknutím na ikonu zvuku či prezentace u dané přednášky si můžete poslechnout její zvukový záznam nebo prohlédnout její obsah.

Záběry z průběhu konference si můžete prohlédnout zde.

Spolupořadatel

ČSZE

Partneři

Czech CoalDalkiaUETVINCIElektrotransSDASEWEe.on?EPS