Nakladatelství

Obsah konference

Obsah konference


Zahájení konference

I. Pohled tvůrců legislativy

Ing. Tomáš Hüner – Náměstek ministra průmyslu a obchodu, MPO
Legislativní návrhy Evropské komise v oblasti energetiky a ochrany klimatu
Ing. Blahoslav Němeček – Místopředseda a ředitel Sekce regulace Energetického regulačního úřadu
Novela energetického zákona z pohledu ERÚ
Ing. Roman Portužák, CSc. – Pověřený řízením odboru elektroenergetika MPO
Česká energetika v rámci novelizované legislativy
Ing. Martin Pecina, MBA – Předseda ÚOHS
Nové iniciativy EU v oblasti energetiky a její dopady na hospodářskou soutěž

II. Pohled podnikatelských subjektů

Ing. Vladimír Tošovský – Předseda představenstva a generální ředitel ČEPS, a.s.
Modernizace a rozvoj přenosové soustavy ČR
Ing. Jan Kanta – Ředitel útvaru Legislativa a trh ČEZ, a.s.
Pohled skupiny ČEZ na aktuální dění v energetice
Ing. Drahomír Ruta – Předseda představenstva PRE, a.s.
Vliv energetické legislativy na distribuci elektřiny v hlavním městě Praze
Ing. Pavel Dočekal – Head of Regulatory Affairs, RWE Transgas, a.s.
Novela energetického zákona z pohledu společnosti RWE Transgas, a.s.
Ing. Josef Kastl – Generální sekretář České plynárenské unie
Vliv legislativních a koncepčních změn na pozici zemního plynu v PEZ ČR
Ing. Jaroslav Neužil – Výkonný ředitel ČSZE
Energetická legislativa e energetická bezpečnost
Ing. Ladislav Urban – Ředitel VINCI Energies CZ, s.r.o.
Zkušenosti dodavatele elektromontážních praci
Ing. Vladimír Budinský – Vedoucí oddělení komunikace Severočeské doly, a.s.
Trh bez konkurence neexistuje – energetická bezpečnost z pohledu lídra na trhu s hnědým uhlím

III. Pohled dalších subjektů

Ing. Petr Holoubek – Pověřený řízením SEI
Vliv novely energetického zákona na činnost Státní energetické inspekce
Ing. Jan Fischer, CSc. – Předseda ČSÚ
Energetika očima statistiky
Bc. Zuzana Šolcová – Výkonná ředitelka AEM
Stav implementace druhého balíčku aneb nebojme se balíčků
Diskuse k tématu

IV. Panelová diskuse k novele energetického zákona

na téma: "Projednání návrhu novely zákona a legislativní proces"

Účastníci diskuse:

Ing. Roman Portužák, CSc. – Pověřený řízením odboru elektroenergetika MPO
JUDr. Ivanka Boušová – Zástupce ředitelky Legislativního a právního odboru a vedoucí oddělení průmyslové a energetické legislativy MPO
Ing. Jan Zaplatílek – Ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv MPO
Ing. Antonín Panák – Vedoucí legislativně právního oddělení ERÚ
Ing. Petr Holoubek – Pověřený řízením SEI
Ing. Jaroslav Neužil – Výkonný ředitel ČSZE
Ing. Luděk Piskač – Tajemník sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE)
Závěr konference

Kliknutím na ikonu reproduktoru či prezentace u dané přednášky si můžete poslechnout její zvukový záznam nebo prohlédnout její obsah.

Záběry z průběhu konference si můžete prohlédnout zde.

Spolupořadatelé

AEM ČSZE

Partneři

čeps ČEZ RWE PRE Elektrotrans VINCI SDAS