O nás

O nás

Společnost Done, s.r.o. byla založena dvěma úspěšnými, nezávislými konzultanty v roce 2000 a od té doby poskytla své služby dlouhé řadě klientů.

Díky získaným zkušenostem jsme schopni porozumět potřebám klientů a poskytnout jim tak přesně to, co potřebují v odpovídající kvalitě. Toho bychom samozřejmě nedosáhli bez týmu našich specialistů, jejichž kvality byly již mnohokrát prověřeny náročnými zakázkami.

Mezi firemní hodnoty, které významně ovlivňují všechny naše kroky, patří zejména respektování klienta a jeho požadavků, silná orientace na týmovou práci a dodržení daných závazků. Naše firemní hodnoty a jejich naplňování nám poskytuje nemalou konkurenční výhodu a je i pro naše klienty zárukou úspěšného dokončování projektů v dohodnutém čase, kvalitě a rozpočtu.

V případě využití našich služeb budete jistě spokojeni nejen s výsledkem spolupráce, ale i s dlouhodobým efektem, který přinese.

Velmi rádi poskytneme své služby i Vaší společnosti.

Co Vám nabízíme

Pro dosažení Vašich cílů je společnost Done a její tým kvalifikovaných odborníků připraven poskytnout služby a produkty, které spolu s našimi zkušenostmi zaručí úspěch Vašeho podnikání.

Konzultace

Konzultace v oblasti zavádění procesní orientace, řízení a změn procesů, řízení realizace změn, řízení výkonnosti společnosti a řízení vztahu se zákazníky. Součástí této činnosti je i vytváření strategických a koncepčních materiálů a řízení realizace změn.

Integrace

Vytváření strategických studií a studií proveditelnosti v oblasti IS/ICT, spolupráci na realizaci těchto dokumentů, poskytování konzultací v oblasti IS/ICT a jejich rozvoje spolu s organizací výběrových řízení a veřejných zakázek.

Konference a nakladatelství

Pořádané konference a vydávané publikace jsou primárně zaměřeny na energetiku. Díky těmto zkušenostem vám můžeme nabídnout služby, které Vám pomohou s komplexní realizací odborných konferencí včetně zajištění návazných publikací.

Nástroje a metodiky

Disponujeme pečlivě vybranými nástroji, vlastními metodikami a produkty. Mezi používané nástroje patří i ARIS Toolset pro profesionální řízení podnikových procesů a MS Project, celosvětově nejpoužívanější software pro plánování, správu a řízení projektů.
Disponujeme a používáme metodiky pro Řízení projektů, Řízení vztahu se zákazníky,
Zavádění procesního řízení, Provádění změn obchodních procesů a Organizaci výběrových řízení.
Disponujeme produktem Easy Project View® pro manažerské sledování a řízení projektů.