Nakladatelství

Nakladatelství

Nakladatelská činnost je zaměřená do oblasti energetiky a specificky na energetickou legislativu. V kontextu naší integrace do Evropské unie nabývá na důležitosti i vazba mezi evropskou a českou legislativou. Z tohoto důvodu se naše nakladatelská činnost zaměřila právě na tuto oblast v segmentu, ve kterém pracujeme pro klienty na různých dalších projektech.
Nakladatelské služby jsme, díky této naší zkušenosti, schopni poskytnout i pro vydání publikací s jiným zaměřením.

Energetická legislativa v kostce 3
Připravili jsme pro Vás aktualizované vydání publikace "Energetická legislativa v Kostce 3". Jejím zakoupením získáváte přehled české energetické legislativy platné k datu 31. 9. 2009. Předpokládáme, že další reedice knihy může být prováděna buď na základě zájmu Vás čtenářů nebo na základě zásadních změn v jednotlivých směrnicích a předpisech EU. Věříme, že kniha se stane Vaším dobrým pomocníkem a budete s ní spokojeni stejně jako s jejím předchozím vydáním.

 

Přehled evropské energetické legislativy 2 (druhé vydání)
Aktualizované vydání publikace "Přehled evropské energetické legislativy". Kniha obsahuje aktualizovaný přehled základních směrnic a nařízení platných v EU k datu 31.12.2007. Druhé vydání vybral a zpracoval kolektiv autorů: JUDr. Ivanka Boušová, Ing. Ladislav Havel, Ing. Tomáš Klíma, Ing. Jaroslav Neužil, Ing. Ladislav Pazdera, Ing. František Plecháč, Ing. Pavel Prouza, Ing. Jan Zaplatílek.

 

Energetická legislativa v kostce 2 (aktualizované vydání)
Čtenářům a zejména odborné veřejnosti jsme touto publikací poskytli kompletní energetickou legislativu s komentářem aktuální k 31.3.2005. Kniha vyšla v květnu 2005. "Energetickou legislativu v  kostce 2" - aktualizované vydání, vybral a zpracoval kolektiv autorů: JUDr. Ivanka Boušová, Ing. Josef Fiřt, Ing. Ladislav Havel, Ing. Tomáš Chvátal, Ing. Tomáš Klíma, Ing. Jaroslav Neužil, Ing. František Plecháč, Ing. Pavel Prouza, Ing. Jan Zaplatílek.

 

Přehled evropské energetické legislativy
Čtenářům a zejména odborné veřejnosti jsme touto publikací poskytli informativní přehled aktuálních právních předpisů Evropské unie z oblasti energetiky, které jsou základními prvky při tvorbě naší nové legislativy. "Přehled evropské energetické legislativy" vybral a zpracoval kolektiv autorů: JUDr. Ivanka Boušová, Ing. Tomáš Chvátal, Ing. Jaroslav Neužil, Ing. František Plecháč, Ing. Pavel Prouza, Ing. Jan Zaplatílek.

 

Energetická legislativa v kostce
Kniha "Energetická legislativa v kostce - Komentář k Energetickému zákonu a zákonu o hospodaření energií včetně prováděcích předpisů k oběma zákonům", autorů: JUDr. Ivanky Boušové, JUDr. Tomáše Chvátala, JUDr. Martina Mikysky, Ing. Jaroslava Neužila, Ing. Františka Plecháče a Ing. Jana Zaplatílka obsahuje kompletní energetickou legislativu s komentářem, která je aktuální k 30.6.2002.

 

Skupina produktů Ellion a Ellion Bulletin
Propagační dokumenty pro Východočeskou energetiku vydávané před a po otevření trhu s elektřinou.

 

Konference

Konferenční činnost je zaměřená do oblasti energetiky a specificky na fungování energetických trhů a energetickou legislativu. Stejně jako v případě publikací jsou konference zaměřeny na prezentaci názorů a pohledů na energetické trhy, legislativu a její vývoj a to jak v ČR, tak v EU, a to ze strany firem působících na energetického trhu, státní správy a dalších orgánů působících na energetickém trhu.

Služby zajištění konferencí a seminářů jsme, díky této naší zkušenosti, schopni poskytnout i pro organizaci konferencí a seminářů s jiným zaměřením.

Partneři nakladatelské a konferenční činosti

 • AEM
 • Brněnské veletrhy a výstaviště
 • Citelum
 • ČEPS
 • ČEZ
 • ČSRES
 • ČSZE
 • Dalkia Česká republika
 • Deltax Systems
 • E.ON
 • Elektrotrans
 • Eltodo Citelum
 • Energetika Třinec
 • Ernst & Young
 • International Power Opatovice
 • JM partners.CZ
 • Moravia Energo
 • PRE
 • První energetická
 • RWE
 • Severočeské doly
 • SPP Bohemia
 • Teplárna Otrokovice
 • United Energy Trading
 • MPO a program EFEKT