Produkty

Konzultační služby

Strategické studie

 • vytváření vizí, strategií a strategických studií rozvoje společností,
 • vytváření strategických studií a studií proveditelnosti obchodních záměrů,
 • manažerské konzultační služby pro realizaci strategických záměrů.

Provádění změn procesů (BPR) a zavádění procesního řízení (Process Management)

 • vytvoření a implementace metodiky procesního řízení,
 • identifikace procesů podílejících se na tvorbě hodnoty,
 • návrh změn procesů a jejich optimalizace,
 • definování informačních potřeb procesů,
 • návrh řešení, principů a pravidel pro oblast správy procesů,
 • zavádění (implementace) navržených změn procesů,
 • vyhodnocování výsledků provedených změn.

Řízení výkonnosti společnosti (Performance Management) zahrnující

návrh a zavádění systému řízení výkonnosti společnosti BSC (Balanced Scorecard) v návaznosti systém finančního řízení zahrnující:

 • stanovení strategických cílů,
 • stanovení kritických faktorů úspěšnosti (CSF - Critical Success Factors),
 • stanovení klíčových parametrů výkonnosti (KPI - Key Performance Indicators),
 • stanovení vzorců pro vyhodnocování parametrů,
 • stanovení vazeb na finanční informační systém,
 • návrh změn procesů včetně stanovení pravomocí a zodpovědností,
 • návrh informační podpory,
 • zavedení navrženého systému řízení výkonnosti.

Zavádění a implementace CRM metodou CRMA® zahrnující

 • vytvoření Strategie / Koncepce CRM,
 • stanovení produktového a marketingového mixu, identifikace cílových skupin zákazníků, stanovení distribučních kanálů,
 • návrh způsobu řízení a vyhodnocování vztahů se zákazníky,
 • návrh procesů orientovaných na zákazníka (Customer Centric Processes),
 • návrh informačních potřeb pro řízení vztahu se zákazníky,
 • spolupráce při zavádění CRM včetně informačního systému pro řízení vztahu se zákazníky.

Při poskytování konzultačních služeb využíváme a jsme schopni Vám poskytnout a zavést následující metodiky

 • Metodika zavádění procesního řízení (Process Management)
 • Metodika provádění změn obchodní procesů (Business Process Re-engineering - BPR)
 • Metodika zavádění řízení vztahu se zákazníky CRMA® (Customer Relationship Management - CRM)
Napište nám