Produkty

Easy Project View

Základní charakteristiky

Easy Project View® je manažerská nadstavba informačních systémů pro řízení projektů, poskytující odpovědným pracovníkům na různých úrovních řízení přehled o stavu všech projektů, a to jak:

 • realizovaných
 • plánovaných
 • i uvažovaných

EPV je navržen tak, aby poskytoval informace jednoduchým způsobem. Není potřeba znát specializované, a mnohdy složité, nástroje pro sofistikované řízení projektů.

EVP umožňuje jeho uživatelům získávat různé pohledy na stav projektů a zpracování zpráv o jejich realizaci velmi jednoduše, on-line a na vyžádání.

Hlavní výhody a přínosy EPV

 • Jednoduchá obsluha.
 • Snadný a rychlý přístup k informacím projektech a jejich stavu v rozsahu definovaných přístupových práv uživatele.
 • Různé pohledy na projekty výběrem z nastavených možností.
 • Základní a hlavní informace o projektech soustředěny na jednom místě.
 • Jednotný reporting o projektech s možností sestavení výběrem ze sledovaných parametrů projektu a vytváření reportů "na vyžádání".
 • Kombinace ručního a automatizovaného zadávání dat a informací do EPV (propojením s nástrojem MS Project Server).

Co EPV umožňuje

Easy Project View je aplikací vytvořenou pro manažerské sledování a řízení projektů, postavenou na využití internetových technologií, které umožňují přístup k informacím uloženým v datových bázích EPV prostřednictvím intranetu a internetu.

EPV umožňuje:

 • evidovat a sledovat požadavky na vznik projektů, aktivní i ukončené projekty,
 • sledovat a řídit životní cyklus projektů na základě implementované metodiky řízení projektů,
 • definovat a sledovat vazbu jednotlivých projektů na strategické cíle zákazníka i na předem definovanou množinu cílů projektů,
 • definovat prioritu projektů,
 • přehlednou grafickou formou semaforů poskytovat rychlou informaci o stavu základních parametrů (průběh, harmonogram, náklady a lidské zdroje) v rámci jednoho projektu nebo skupin projektů,
 • nastavit limity pro přepínání barev semaforů (informaci nestandardním stavu sledovaných veličin) pro každý projekt samostatně,
 • sledovat průběh termínů, nákladů, spotřeby lidských zdrojů a důležitých řídících aktů v rámci jednotlivých fází projektu,
 • pro opakované činnosti v rámci jednotlivých fází projektu vytvářet dílčí fáze, na jednom místě sledovat, evidovat a skladovat hlavní dokumenty, které se vztahují k průběhu sledovaných projektových aktivit,
 • vytvářet dílčí i souhrnné reporty o průběhu projektu nebo skupin projektů a reporty "na vyžádání",
 • propojení na specializovaný prostředek pro řízení projektů - Microsoft Project Server.

EPV metodicky umožňuje sledování a řízení projektů na úrovních:

Jednotlivých projektů nebo Skupin projektů, které zahrnují jednotlivé, spolu související, projekty.

V rámci těchto základních stavebních prvků je umožněno sledovat řídící struktury skupin projektů i jednotlivých projektů. V rámci jednotlivých projektů pak řídící akty, základní plánované a skutečné termíny harmonogramu projektu, plánované a skutečné náklady, plánovaná a skutečná potřeba lidských zdrojů.

Produkt EPV je vybaven komfortní správou číselníků zahrnující:

 • osoby pro obsazení rolí na projektu,
 • role na projektu,
 • uživatele aplikace EPV a jejich přístupových práv k aplikaci,
 • dílčí fáze projektu,
 • cíle projektů a strategické cíle organizace,
 • priority projektů,

a disponuje funkcionalitou, umožňující rychlou tvorbu reportů. Reporty je možno přizpůsobit požadavkům zákazníka a je možné je vytvářet pro jednotlivé projekty i pro skupinu projektů.

EPV je vytvořen i s ohledem na bezpečnost dat. Požadavky na bezpečnost jsou zajištěny řízeným přístupem uživatelů do EPV, různou úrovní rozsahu oprávnění jednotlivých uživatelů k jednotlivým funkcionalitám aplikace.

Napište nám